Strona: Zapisy i regulamin / Klub Koszykarski - KU AZS Politechnika Rzeszowska

Zapisy i regulamin

Zapisy i konsultacje dotyczące przydzielenia dziecka do odpowiedniej grupy:
pod nr tel. 537 141 105
email: koszykowka@prz.edu.pl

REGULAMIN
Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Rzeszowska

 1. Obowiązki rodziców lub opiekunów zawodników Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Rzeszowska:
  • Dostarczać dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
  • Dopilnować, aby dziecko miało, podczas treningów i rozgrywek, odpowiedni strój sportowy.
  • Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej w dniu treningu) nieobecności dziecka na treningu.
  • Zgłaszać bezpośrednio do trenera telefonicznie lub sms-em (najpóźniej na dzień przed wyjazdem) nieobecności dziecka na meczach, turniejach, wyjazdach.
  • Sprawdzać informacje podawane na stronie internetowej Akademii (zmiany terminów treningów, wyjazdów itp.), a w przypadku wątpliwości kontaktować się z trenerem.
  • Zakaz kontaktowania się z dzieckiem podczas zajęć. Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
  • Zakaz udzielania wskazówek dziecku podczas rozgrywania meczów. To trener decyduje, co dziecko ma robić w danym momencie i jako jedyny przekazuje mu swoje spostrzeżenia i rady.
  • Jak najszybciej dostarczyć aktualną kartę badań lekarskich. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i w turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
  • Każdy uczestnik zajęć, turniejów, meczów sparingowych i ligowych prowadzonych i organizowanych przez K.U. AZS Politechnika Rzeszowska i Akademię Resovia-Basket jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wysokość składki członkowskiej 150 PLN za miesiąc.
 2. Kary.
  • W przypadku nie przestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje w postaci:
   • upomnienia,
   • czasowego odsunięcie zawodnika od udziału w treningach,
   • czasowego odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach,
   • w skrajnych przypadkach – wydalenia zawodnika z Klubu.
 3. Sponsoring.
  • Jeżeli ktoś z rodziców znajdzie sponsora cała kwota będzie przeznaczona na drużynę, z którą związany jest rodzic. O przeznaczeniu pozyskanych środków decydują drużyny wg wewnętrznych ustaleń.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO - wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem danych osobowych jest AZS Politechnika Rzeszowska, a osobami odpowiedzialnymi za dane wrażliwe są trenerzy poszczególnych grup wiekowych.
 2. Dane osobowe uczestników (rodziców/opiekunów prawnych) pozaszkolnych zajęć sportowych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji do danej sekcji sportowej działającej przy AZS Politechnika Rzeszowska. Ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
 3. Dane osobowe uczestników (rodziców/opiekunów prawnych) pozaszkolnych zajęć sportowych będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082) do końca okresu ich uczestniczenia w tych zajęciach, a dane kandydatów nieprzyjętych – przez okres roku (art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082)).
 4. Każdy uczestnik (rodzic/opiekun prawny) zajęć posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć sportowych może zostać w każdym momencie wycofana.
 6. Odbiorcami danych osobowych uczestników pozaszkolnych zajęć sportowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych i danych osobowych swojego dziecka (uczestnika pozaszkolnych zajęć sportowych) do bazy danych AZS Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, w tym na stronie internetowej, w szczególności w formie zdjęć wykonywanych w poszczególnych sekcjach przez AZS Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Rozpowszechnianie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez AZS Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję